Monday, 17 May 2010

جایزه مشترک نوبل صلح جهانی‌ ۲۰۱۱ برای کروبی و موسوی


جنبش سبز و هم میهنان آزاد اندیش همگی‌ برای کاندیداتوری این دو عزیز در سطح جهانی‌ دست به دست هم دهیم و همانند قبل که مجله تایمز موسوی اول شد بیایید با اتحاد ، یک بار دیگر هم دو چهره شناخته شده در حمایت از حقوق بشر مردم ایران و ایستادگی در مقابل دیکتاتوری ولایت فقیه مستکبر را در سازمان ملل حمایت و کاندیدا کنیم.(کل مطلب)

No comments:

Post a Comment