Tuesday, 3 April 2012

سندی دیگر برای آنان که میرحسین را مردی آزاد اندیش نمی دانند

سندی دیگر... برای آنان که میرحسین را مردی آزاد اندیش نمی دانند و میرحسین را فقط بازنده ی یک انتخابات می دانند و گمان می کنند اگر میرحسین هم باج می گرفت آرام می نشست. گویی که مسئله ی میرما و جنبش انتخابات است

Sunday, 1 April 2012

اعلام پناهندگی امین حیایی به دولت انگلیس

به گزارش بی بی سی امین حیایی رسما اعلام پناهندگی خود را به دولت انگلیس اعلام کرد ..

وی در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار بی بی سی گفت که من به علت نداشتن آزادی اجتماعی و نداشتن امنیت کاری مجبور به ترک ایران شدم

و تقاضای پناهندگی خود را رسما به دولت انگلیس اعلام کرده ام .
... شایان ذکر است وی از تمام مردم ایران طلب بخشش کرده و اعلام کرد به زور و تهدید مجبور به بازی در فیلم قلاده های طلا شده است .و هیچگاه قصد بی حرمتی به جنبش سبز ملت ایران را نداشته است ..

امین حیایی راجع به سوالی که در مورد محمدرضا شریفی نیا از وی شد، فقط سکوت کرده و گفته است در جایگاه قضاوت نیستم ....
شایان ذکر است با اینکه فیلم قلاده های طلا هم اکنون بر روی اکران هست، بازتاب این خبر میتواند اثر منفی در فروش فیلم داشته باشد ...